Tecbayi Giriş
Kurumsal > Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Çalışan Aydınlatma Metni
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ
Biz, Tecpro Bilgi Teknolojileri A.Ş. olarak ("Şirket") veri sorumlusu sıfatıyla hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek amacıyla bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:
1.1Aile cüzdanı suretiniz, asgari geçim indirimi formunuz, CV’niz, nüfus cüzdan suretiniz, Outlook kişi kartınız, pasaport suretiniz, pozisyon kartınız, SGK işe giriş/ işten çıkış bildirgeleriniz, sürücü belgeniz üzerindeki verileriniz,
1.2Aile ve yakını verileriniz, çalışma verileriniz, eğitim verileriniz, finansal verileriniz, görsel ve işitsel verileriniz, iletişim verileriniz, izin veriniz, kimlik veriniz,
1.3Engellilik durumu, hamilelik durumundan oluşan özel nitelikli kişisel verileriniz,
1.4Covid-19 ve salgın hastalıklar nedeniyle çalışanlarımızdan talep edilecek sağlık verileri,
1.5Kullanıcı adınız, size tahsis edilen aracın plakası ve konum verisi, şahsi aracınızın plakası, elektronik cihazınızın IMEI numarası, marka ile modeli ve seri numarası, ayakkabı numaranız, giysi beden numaranız, sigorta poliçesi sicil numaranız, ebeveyn olma durumunuz, çocuk durumunuz, çocuğunuzun adı ve soyadı, cinsiyeti, doğum tarihi veTCKN'si, askerlik durumunuz, SIMS ID’niz, BeeID’niz, vefat eden yakını olduğu bilginiz, kişilik analizi sonucunuz, özel sağlık sigortasına giriş nedeniniz, özel sağlık sigortasına giriş tarihiniz, icra dosyası bilgileriniz, aldığınız yasal uyarının nedeni, mil biriktiren uygulama/kart numaranız, yurt dışında kalacağınız sure,

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

İşveren olarak kişisel verilerinizi hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki iş akdinin ifası, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve Şirket’in meşru menfaati gereği işleyebilmekteyiz. Sizden talep ettiğimiz veya üçüncü kişilerden veya mecralardan elde ettiğimiz kişisel verilerinizi;
2.1Sizin bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz;
2.2Üçüncü kişilerinbize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletmesi;
2.3Birden fazla kişinin kullanımına açık Şirket bilgisayar programlarına, uygulamalarına ve sunucularına bilgi kaydetmeniz;
2.4Özel istihdam bürosu platformlarında paylaştığınız kişisel verilerinizi bize bu platformlar üzerinden iş başvurusu yapmanız;
2.5Özel istihdam bürosu platformları üzerinde yayımladığınız bilgileri üçüncü kişilerle paylaşma tercihlerinize göre özel istihdam platformunun iletmesi;
2.6Referans kişisi göstermeniz halinde Şirket’in meşru menfaati gereği bu kişilerden bilgi alınması veya başvurunuz öncesi çalıştığınız işyerinin temsilcilerinden bilgi alınması;
2.7Şirket çalışanlarının e-postaları ve insan kaynakları danışmanlık firmaları aracılığıyla elde edilmesi;
2.8Size günlük tahsis edilen aracın konum verisini araçta yer alan takip cihazları aracılığıyla elde edilmesi;
2.9Şirket’in merkezine, şubelerine ve depolara yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla görsel verilerinizin, antrepolara yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla görsel ve işitsel verilerinizin ve kapı sistem okuyucu programları yoluyla kapı giriş çıkış verilerinizin elde edilmesi;
2.10Müşteri bilgileri, şirket içi prosedür, iş akışları, yeni ürün bilgi ve talimatları gibi hassas verilerin kontrol dışı olarak şirket dışına sızmasını engellemek için çalışanların e-posta yazışmalarının özel yazılımlar aracılığıyla izlenerek kontrol edilmesi,
2.11Covid-19 ve salgın hastalıklar nedeniyle çalışanlarımızdan pandemiye ilişkin sağlık verilerinin elde edilmesi;
2.12Hukuki belge ve tebligatların bize iletilmesi,
yöntemleriyle işleyebilmekteyiz.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle işlenebilir:
3.1İş sözleşmesinin ifası kapsamında;
3.1.1Yıllık izinler, hastalık izni ve benzeri dahil olmak üzere tüm izinlerin kontrolü ve onayı,
3.1.2İş pozisyonu, kariyer planı ve ücret artışlarının tespit edilmesi,
3.1.3İş hedeflerinin tanımlanması, performans değerlendirmesi ve prim tutarının tespit edilmesi,
3.1.4Çalışma saatlerinin takibi ve fazla mesailerin kayıt altına alınması,
3.1.5Maaş, prim, ek mesai, yan hak, avans ödemelerinin yapılması,
3.1.6Yemekhanenin bulunmadığı işyerlerinde yemek kartının tahsisi,
3.1.7İşyeri ve ev adresi arasındaki ulaşım ile iş tanımı kapsamında şehir içinde yapılan ulaşımların sağlanması,
3.1.8Yurt içi ve yurt dışı iş seyahatlerinin organizasyonu amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir.
3.2İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek kapsamında;
3.2.1Çalışan özlük dosyasının oluşturulması,
3.2.2SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri gibi yasal bildirimlerin yapılması ve teşviklerden yararlanılması,
3.2.3Zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması,
3.2.4İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması,
3.2.5İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması,
3.2.6Koruyucu ekipman ve eğitim verilmesi dahil iş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması,
3.2.7Covid 19 salgını kapsamında iş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması ve gerekli tedbirlerin alınması,
3.2.8Şirket antrepolarında güvenliğin sağlanması,
3.2.9Çalışan'ın yabancı uyruklu olması durumunda bu Çalışan için çalışma iznine başvurulması,
3.2.10Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, tutanak tutma, raporlama, bilgilendirme, uyarı verme ve savunma alma yükümlülüklerine uyulması,
3.2.11Mevzuatta öngörülen hakların çalışana tahsisinin sağlanması,
3.2.12Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi,
3.2.13Dava ve icra süreçlerinin yönetilmesi amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir.
3.3Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması kapsamında;
3.3.1Şirket merkezi ile Şirket’in şube, depo ve antrepolarında güvenliğin ve giriş-çıkış yetkilendirmeleri ile kontrolünün sağlanması ve çalışan giriş kartının çıkartılması ve/veya iptali,
3.3.2Şirket merkezinin iç ve dış alanlarında, şubenin iç ve dış alanlarında, depoların iç ve dış alanlarında güvenlik ve yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla kamera ve ses kaydı alınması,
3.3.3Depo ve antrepolardaki ürünlerin güvenliği için bu alanlara giriş yapan çalışanların kişisel elektronik cihaz ve araçlarının kayıt altına alınması,
3.3.4Güvenlik ihlali durumunda sorumlu kişinin tespiti amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir.
3.4Şirket’in idaresi, işin yürütülmesi, Şirket politikalarının uygulanması kapsamında;
3.4.1İşe yeni başlayan, işten çıkan, pozisyonu değişen çalışanlara ilişkin Şirket içi bilgilendirme yapılması,
3.4.2Şirket içi prosedürler hakkında bilgilendirme ve bu bilgilendirmenin yapıldığının kayıt altına alınması,
3.4.3Şirket’te kullanılan programlarda kullanıcı hesaplarının ve iş e-postasının açılması, güncellenmesi, pasifize edilmesi, silinmesi,
3.4.4Müşteri bilgileri, şirket içi prosedür, iş akışları, yeni ürün bilgi ve talimatları gibi hassas verilerin kontrol dışı olarak şirket dışına sızmasını engellemek için çalışanların e-posta yazışmalarının özel yazılımlar aracılığıyla izlenerek kontrol edilmesi,
3.4.5Yazılımlara ve dosyalara erişim için yetkilendirilmelerin yapılması, sistemsel kayıtların yapılması ve teknik alt yapının sağlanması,
3.4.6İhtiyaç duyulan ekipmanın tedariki, teknik sorunların çözülmesi,
3.4.7Özel sağlık sigortası ve ferdi kaza sigortası yapılması, yönetilmesi ve sonlandırılması,
3.4.8İnsan kaynakları, bilgi teknolojileri, muhasebe ve demirbaş işlemleri gibi Şirket’in çalışanlarıyla ilgili süreçlerin kaydı, yönetimi, kontrolü,
3.4.9İş tanımları ve/veya Şirket’in yasal yükümlülüğü kapsamında çalışanlara verilecek eğitimlerin tespiti, organizasyonu, sertifikaların hazırlanması, kayıt altına alınması ve katılımların takibi,
3.4.10Şirket’in ücretlendirme politikasının güncellenmesi,
3.4.11Sosyal ve yan haklar ile ilgili yönetim, iyileştirme ve organizasyon,
3.4.12İletişimin sağlanması,
3.4.13Masraf ödemelerinin yapılması,ilgili masraflar nedeniyle üçüncü kişilere rücu edilmesi, şahsi harcamaların ilgili çalışandan tahsili,
3.4.14Şirket hesabına gelen ödemelerin tespiti ve teyidi,
3.4.15Şirket’in maliyet dağıtımlarının düzenlenmesi ve kontrolü, departman gerçekleşeni ile departman bütçesi arasındaki uyumun değerlendirilmesi,
3.4.16Uzun süreli ve/veya günlük araç tahsisi, araçların bakımının ve temizliğinin yapılması,
3.4.17Çalışanlar'a iş nedeniyle talep ettiği aracın kısa süreli tahsisi süresince aracın konumunun takibi,
3.4.18Cep telefonu ve iş amaçlı cep telefonu numarası tahsisi,
3.4.19İş e-postasının şahsi veya Şirket tarafından tahsis edilen cep telefonlarına kurulması halinde, iş e-postaları üzerindeki verilerin ilgili cep telefonuna indirilmesinin ve özel amaçlı kullanılmasının engellenmesi,
3.4.20Kartvizit basımının sağlanması,
3.4.21Kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin ve çalışanların kargolarının gönderilmesinin sağlanması,
3.4.22Çalışanlar arasındaki ilişkilerin ve motivasyonun geliştirilmesi, özel günlerin kutlanması, vefat bilgilendirmesi yapılması,
3.4.23Verimliliğin artırılması,
3.4.24Çalışanların talepleri doğrultusunda resmî ve özel makamlara sunulmak üzere gerekli yazıların hazırlanması,
3.4.25Şirket faaliyet alanı ve Çalışanlar hakkındaki haberler ile ilgili bilgilendirme amacıyla Şirket içerisinde iç yayın gönderimi,
3.4.26Operasyon süreçlerinin, ürünler üzerindeki hasarların, ihtilaflı durumların yönetimi, kontrolü, kayıt altına alınması, bu süreçlere ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yapılması,
3.4.27Müşterinin sahaları ile fuar alanlarına ve/veya limanlara ve/veya gümrüğe girişin sağlanması,
3.4.28Müşteri programında ilgili çalışanın kullanıcı olarak tanımlanması,
3.4.29Şirket içerisinde kalite kontrolü ve uyumunun sağlanması, bu bağlamda yetkili ekiplerin belirlenmesi ve iyileştirmelerin yapılması,
3.4.30Şirket'in uyum kılavuzlarına ve etik ilkelerine çalışanın aykırılığının denetlenmesi, gerekli önlemlerin alınması ve aykırılıkta bulunan çalışana yaptırım uygulanması,
3.4.31Şirket içi kontrollerin, denetimin ve raporlamanın yapılması ve kayıt tutulması,
3.4.32İşten çıkış nedeninin kayıt altına alınması,
3.4.33Hukuka aykırılıkların zamanında belirlenmesi, gerekli aksiyonların alınması amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir.
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre kadar muhafaza edilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Sosyal Güvenlik Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir.

Ayrıca kişisel verilerinizi;
4.1İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi kapsamında;
4.1.1Çalışana maaş ve benzeri alacaklarının ödenmesini sağlamak amacıyla bankalara aktarabiliyoruz.
4.2İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek kapsamında;
4.2.1İş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla iş güvenliği uzmanına, işyeri hekimine ve Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’ne aktarılabilmektedir.
4.2.2İş kazaları ve meslek hastalıkları iddialarının değerlendirilmesi ve destek alınması için işyeri hekimimize aktarabiliyoruz.
4.2.3Zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılması amacıyla sigorta şirketine aktarabiliyoruz.
4.2.4Ayrıca Gümrük Müdürlüğü'nün Gümrük Yönetmeliği uyarınca kamera ve ses kayıtlarına canlı erişim ve takip etme hakkı bulunmaktadır.
4.2.5Savunma, rücu vb. haklarımızı kullanabilmemiz, dava ve icra süreçlerinin yönetilmesi ve takibi amacıyla avukatlarımıza, danışmanlarımıza ve/veya sigorta şirketlerine aktarabiliyoruz.
4.2.6Hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarabiliyoruz.
4.3Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;
4.3.1İlgili üçüncü kişiler ile yurt içi ve/veya yurt dışında bulunanbağlı olduğumuz veya ortaklaşa çalıştığımız şirketler,tedarikçiler, müşteri ve aday müşteriler ile sizin aranızda gerekli iletişimin kurulmasını sağlamak amacıyla söz konusu kişilere kişisel verilerinizi aktarabiliyoruz.
4.3.2Yurt içi ve/ veya yurt dışında bulunan,ortaklaşa çalıştığımız şirketler ile iç işleyişimizi sağlamak açısından söz konusu şirketlere aktarabiliyoruz.
4.3.3Bilgilendirme ve/veya müşteri talebinin karşılanması ve/veya gerekli olması halinde müşterimizin kullandığı programda adınıza kullanıcı hesabı açılması amaçlarıyla yurt içi ve/ veya yurt dışında bulunan müşterilere aktarabiliyoruz.
4.3.4İhtilaflı durumların çözümünü sağlamak amacıyla yurt içi ve/ veya yurt dışında bulunan müşterilere kamera kaydı aktarabiliyoruz.
4.3.5Kullanıcı hesaplarının oluşturulması, operasyonlara ilişkin fiyatlandırmanın yapılması, operasyonların yönetimi, hasarlı mal sürecinin yönetimi, kalite uyumun sağlanması, şirket politikalarının oluşturulması ve onayı, ihbar hattının yönetimi, denetim, raporlama, bilgilendirme ağının kurulması, risk yönetimi, üst düzey çalışanların performans yönetimi, disiplin süreci, işten çıkışının takibi, teknik destek alınması gibi Şirket’in iç işleyişine ilişkin amaçlarla Şirket’in grup şirketlerine aktarabiliyoruz.
4.3.6Ulaşım, kartvizit basımı, kargo ve kurye işlemleri, yemek kartı çıkarma, spor salonundan yararlanma, eğitimlerin ve/ veya iş seyahatlerinin organizasyonu, hediye gönderimi, kişilik analizi gibi testlerin yapılması, özel sağlık sigortası ve feri kaza sigortasının yapılması, piyasa ücret araştırmasının yapılmasıgibi sebeplerle ilgili konuda çalıştığımız yurt içi ve/veya yurt dışında bulunanfirmaya aktarabiliyoruz.
4.3.7Faaliyetlerimiz çerçevesinde ürettiğimiz, elde ettiğimiz ve edindiğimiz bilgi, belge, dosya vb. kayıtların muhafazası hizmetini sağlayan programların ve veri tabanlarının yurt dışındabulunan sunucularına ve fiziksel dokümanları yurt içinde bulunan arşiv firmasına aktarabiliyoruz.
4.3.8Gerekli ve ihtiyaç duyulması halinde kişisel verileriniz grup şirketlerimiz olan Civtec Cıvata Anonim Şirketi, Mertsom Somun Sanayi Anonim Şirketi, Tekno Bağlantı Elemanları Pazarlama Ve Ticaret Limited Şirketi,Tekno Metal Kaplama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Çetin Civata Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Dresselhaus Çetin Cıvata Pazarlama Ticaret Limited Şirketi, Uz Energy Dış Ticaret Anonim Şirketi, Öztec Gayrimenkul A.Ş., Makropoli İnşaat Anonim Şirketi, Boğaziçi Bilgisayar Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi, Aidata Bilişim Kurumsal Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi, Tecpro Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi, Networker Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi, Endeks Bilişim Sanayi Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, Boğaziçi Bilişim Ve Dağıtım Anonim Şirketi firmasına aktarılabilmektedir
Sağlığınıza ilişkin raporlarınız ve verileriniz ise doğrudan Şirket’in anlaşmalı işyeri hekimi tarafından işlenmektedir.

5. HAKLARINIZ

KVKK’nın haklarınızı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak aşağıdaki iletişim kanallarımız aracılığıyla bize iletebilir,bu süreçte başvurunuzun hukuka uygun olmasına destek olmak amacıyla hazırladığımız şirket merkezinde, şubelerinde ve internet sitemizde bulunan başvuru formundan yararlanabilirsiniz.

Veri sahibi olarak Şirketimize başvurarak;
  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışımda kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış islenmiş olması halinde bunlarım düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kakması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kanunu' un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
  • Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, şirketimiz Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

6. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tecpro Bilgi Teknolojileri A.Ş.
Mersis No:0833051013300029
Kep adresi:tecproas@hs02.kep.tr
Adres:Telsizler Mah.Galata Deresi Cd
No.12 Kağıthane/İstanbul
E-posta adresi:bulten@tecpro.com.tr
İletişim :Tel: 0212 268 40 00
Fax: 0212 268 40 01


Aydınlatma metnini okudum ve anladım.

Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum.

Ad-Soyadı:

Tarih:

İmza:


AOC Yetkili Servisi
Philips Yetkili Servisi
Panasonic Yetkili Servisi
Renkli Etiket Yazıcı Kullanım Alanları

444 48 32