Tecbayi Giriş
Kurumsal > Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Çalışan Açık Rıza ve Taahhüt Metni
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA ÇALIŞAN AÇIK RIZA VE TAAHHÜT METNİ
Bu Sözleşmeyi imzalayan [Çalışan] , Aydınlatma Metni’ni okuduğunu, bu metni okuyarak, özel nitelikli ve normal nitelikli kişisel verilerinin neler olduğunu ve olabileceğini, kişisel verilerinin Şirket tarafından hangi amaçla ve ne şekilde toplandığını ve işleneceğini, işlenen veya işlenecek kişisel verilerinin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki haklarını anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bu Sözleşmeyi imzalayan [Çalışan], bu Sözleşme’nin imzası ile birlikte, imza bölümünde yer alan Açık Rıza Beyanı’nı imzaladığında kendisine verilen Aydınlatma Metni’nde açıklanan amaç ve sebeplerle kişisel verilerinin işlenmesine ve/veya yurt içinde ve yurt dışında 3.kişilere aktarılmasına açık rıza göstermektedir.

[Çalışan],

[İsim Soyisim, İmza]

Çalışan Açık Rıza Beyanı:

Tecpro Bilgi Teknolojileri A.Ş. ’ne ait Çalışan Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”) okudum. Aydınlatma Metni’nde belirtilen şekillerde ve amaçlarla kişisel verilerimin yurt içinde ve yurt dışında 3. Kişilere aktarılmasına ve Tecpro Bilgi Teknolojileri A.Ş. tarafından işlenmesine açık rıza gösteriyorum.


Açık Rıza Beyanı

Kişisel verilerimin yukarıda belirtildiği şekilde aktarılmasına ve işlenmesine açık rıza gösteriyorum.

[Çalışan],

[İmza]

AOC Yetkili Servisi
Philips Yetkili Servisi
Panasonic Yetkili Servisi
Renkli Etiket Yazıcı Kullanım Alanları

444 48 32